ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

1

Bobnar Matjaž

2

Bravič Matevž

3

Erhatič Peter

4

Fortuna Janez

5

Garafolj Janez

6

Gerbec Dare

7

Gregorc Blaž

8

Iljaš Branko

9

Jereb Bojan

10

Jerina Marjan

11

Jerina Robert

12

Kogoj Boris

13

Kogovšek Zdravko

14

Košir Silvo

15

Kozamernik Jože

16

Kozamernik Urška

17

Kralj Danilo

18

Lenarčič Barbara

19

Leskovec Danilo

20

Malovrh Nadja

21

Merlak Slavko

22

Mevec Renata

23

Mevec Simon

24

Mivšek Vojko

25

Osredkar Henrik

26

Pišek Jože

27

Pišler Staša

28

Podvratnik Peter

29

Pontelli Robert

30

Remškar Tomaž

31

Skvarča Vital

32

Štefančič Irenka

33

Štuflek Jože

34

Trubačev Andrej

35

Zalar Franci